Masterclass 2minscan & 4minscan Reeks 2

2 4 minscan.jpg

Masterclass 2minscan & 4minscan Reeks 2

De 4minscan is opgebouwd uit 2 delen: de 2minscan en de drivers.

A.   De 2minscan, of het energetisch gedragsprofiel peilt naar:

·        hoe jij in een team energie geeft aan een team, (peer)collega’s, medewerkers, coachees

·        welke werkomgeving je nodig hebt waardoor jij er energie van krijgt en je daardoor ondersteund               voelt

·        wat jou zelf in energie houdt om maximaal te kunnen performen

·        wat jou energie kost in een werkomgeving en een onmiddellijk negatief effect kan hebben op je                 prestaties

Met de 2minscan krijg je dus enerzijds inzicht in je eigen voorkeurs(interactie)stijl en de (bedoelde?) impact daarvan en anderzijds verwerf je daardoo ook inzicht in de voorkeurs(interactie)stijl van ‘de ander’. Beiden met het oog op een optimalisatie van de communicatie en samenwerkingsverbanden tussen collega’s.

  

B.   De drivers

De drivers vinden hun oorsprong in de transactionele analyse, een persoonlijkheidstheorie en psychotherapeutische behandelingsmethode van Eric Berne uit de jaren vijftig.

Taibi Kahler, Amerikaans klinisch psycholoog extrapoleerde vijf drivers die ons motiveren en voortstuwen, maar die eveneens aan de basis liggen van disfunctioneel gedrag: be perfect, be strong, hurry up, please others, try hard.

Drivers spelen vooral op wanneer je onder controleverlies komt te staan of wanneer de toegang tot je talenten (door de context) wordt bemoeilijkt of zelfs geblokkeerd wordt.

 

In de opleiding leer je op een interactieve manier:

·        de opbouw van de 2minscan met toelichting van elke Jungiaanse voorkeur + effecten daarvan op               de ander

·        het thema “energie” koppelen aan voorkeursgedrag - immers wat jouw voorkeur is om in interactie           te gaan met anderen is de manier die jou het meeste energie gééft (maar daarom de ander niet!)

·        inzichten verwerven in je voorkeursgedrag en het effect daarvan op je teamleden

·        de koppeling van de Jungiaanse voorkeur aan de Insights-kleuren (Insights Discovery model) om zo            te komen tot ‘jouw voork-l-euren’

·        de betekenis van de drivers

·        de link leggen tussen de werking van de drivers en het effect daarvan op je gedrag

Meer informatie:


*
*
*

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!