Tapas for Professionals - Accreditatie België reeks 4

  • home
  • /
  • opleidingen
  • /
  • Tapas for Professionals - Accreditatie België reeks 4
T4P_rapport.png

Tapas for Professionals - Accreditatie België reeks 4

De accreditatie T4P verloopt over vijf dagen en is opgebouwd volgens het Tapas gedachtegoed. We starten met het algemene kader en zoomen dan steeds verder in op alle Tapas aspecten.

 

* Je leert de filosofie achter het TaPasgedachtegoed kennen.

* We nemen je mee in de evolutie van talentontwikkeling zodat je goed begrijpt waarom we over talent spreken en niet over competentie.

*  We zoomen in op het begrip talent en maken je vertrouwd met de talent-foci en talent-versnellers.

We oefenen tot je dit echt in de vingers hebt.

* Talentontwikkeling is pas mogelijk als de basisvoorwaarden vervuld zijn.

Je leert wat die basisvoorwaarden zijn en hoe ze effect hebben op het inzetten en ontwikkelen van je talent en passie. Je gaat aan de slag met heel wat concrete voorbeelden en oefeningen

* We  brengen alle TaPas-elementen samen en leren je hoe dit terugkoppelt in een persoonlijk gesprek.

* We maken tijd vrij om wat je leerde te verdiepen vanuit reflectie en feedback op de eigen ervaringen

van het terugkoppelen van een T4P profiel.

Na je accreditatie kan je als TaPas practioner aan de slag en maak je deel uit van de TaPasCity community.

Je kan mensen begeleiden in de zoektocht naar hun talenten en passie.

Meer informatie:


*
*
*

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!