Tapas for Students - Accreditatie

GettyImages-730151065_comp.jpg

Tapas for Students - Accreditatie

We zien talenten niet als iets dat vastligt en ‘in jou zit’ maar als een unieke combinatie van vaardigheden die energie geeft. Talenten zijn dus voortdurend in ontwikkeling en een talentenprofiel kan daardoor veranderen als iemand nieuwe vaardigheden leert.

 

Deze ontwikkelingsgerichte visie maakt het werken met talenten in een leercontext zinvoller én effectiever. Met het TaPas profiel zetten we studenten aan om met hun talenten te gaan experimenteren. Dit maakt TaPas for Students uiterst geschikt voor begeleiding van studiekeuze, studiestrategieën en keuzes in groepswerk, projecten of stages.

 

In de accreditatie leert u een profiel analyseren en begrijpen. We vertellen hoe u het op een duidelijke en professionele manier kan terugkoppelen. We zorgen voor een degelijke wetenschappelijke bagage zodat u kritisch over talent en passie kan denken. We oefenen op het concreet maken van verschillende talentcombinaties en laten zien dat een talentcombinatie in verschillende kennisgebieden inzetbaar is.

 

De vijfdaagse opleiding eindigt met een accreditatieproef. Een intake gaat aan de toelating om deel te nemen vooraf.

 

In een accreditatie leert u:

 

-         Wat onze visie op talentontwikkeling is

-         De wetenschappelijke onderbouw van het instrument kennen

-         Hoe een TaPas profiel is opgebouwd

-         Hoe u een TaPas profiel moet analyseren en interpreteren voor diverse jongeren en contexten.

-         Hoe u een profiel kan terugkoppelen naar de jongere (en de ouders).

 

Meer informatie:


*
*
*

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!