Tapas crew

Karel.jpg

Karel Moons Je hebt het recht je Talent en Passie te ontwikkelen om zo te worden wie je wil zijn

Gecertificeerd voor: Tapas for Professionals, Tapas for Students, Tapas for Kids

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen (kleuter, lager, secundair en hoger) hun sterktes kunnen inzetten om te leren? Hoe zorgen we ervoor dat we als school de sterktes van leerlingen in kaart brengen, zodat ze die kunnen inzetten om hun zwaktes te overbruggen? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen dit zelf kunnen om zo een sterker zelfbeeld en meer vertrouwen in zichzelf (en in het onderwijs) kunnen ontwikkelen? Hoe buigen we de cultuur van de school om zodat leerkrachten en leerlingen eerst het positieve zien en pas daarna het negatieve?

Dat zijn de vragen die me mateloos boeien. Ik werk voor scholen projecten uit waarin dit kan, geef advies en help leerkrachten de mind switch te maken om de sterktes en de passie van leerlingen in te zetten in hun leerproces. Daarvoor ontwikkelde ik het didactisch kader en val ik terug op meer dan 25 jaar ervaring. Ik help leerlingen van alle leeftijden die daarop vastlopen.

Ik vertrek steeds van wat een school of leerling nodig heeft en pas het leer- of werkproces aan, inspelend op de sterktes en de passie van wie voor me zit. Vertrekken vanuit sterktes en passie is vertrekken vanuit de visie dat er geen standaardoplossingen zijn en nog minder mirakeloplossingen. Maatwerk werkt.

Contact

*
*
*

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!