Tapas Academy

“Talent has a mutiplying effect: the more you use it, the more energy, happiness

and productivity it will give you.”


3 high-standard labels

"high standard quality coaching and facilitation”.

 

Om deze hoge kwaliteitsnorm te blijven waarborgen, heeft de organisatie haar eigen academie: de TaPas Academy waarin coaching en facilitatie centraal staan. In deze opleidingsacademie leren we onze coaches technieken en methodes aan zodat ze steeds garant staan voor het beste resultaat bij onze klanten – zowel op inhoudelijk als op deontologisch vlak. Trouw aan onze visie worden de coaches opgeleid vanuit hun eigen specifieke talenten.Tapas coach


minimum vereiste

een intakegesprek waarbij intens gescreend wordt naar de talenten en de passies van de (toekomstige) coach en waarna bepaald wordt of de coach het opleidingstraject mag starten.

Opleiding

 5-daagse accreditatietraining + meerdaagse coachingsopleiding

+ evaluatie momenten gedurende het jaar.

omschrijving

Coachen van klanten vanuit het TaPas gedachtengoed en/of vanuit de Tapas instrumenten (2 min scan, 4 min scan, TaPas 4 professionals, TaPas 4 students, sports,…). Dit wil zeggen, behalve het terugkoppelen van de rapportage ook de verdere begeleiding van de coaching op zich kunnen nemen.

De focus ligt hierbij vooral op de individuele ontwikkeling van de coachee.

 

 

doelgroep

Professionals, studenten, leerlingen, topsporters, particulieren.

evaluatie

Meermaals per jaar


Tapas facilitator


minimum vereiste

1 jaar TaPasCoach

 

 

 

Opleiding

# opleidingsmomenten gedurende een jaar, life cases en individuele verdiepingssessies + intervisie rondes.

Omschrijving

De facilitator legt meer het accent op de teamdynamiek dan op de individuele coaching. Het potentieel teamtalent wordt in kaart gebracht en verder ontplooit.

 

 

 

 

 

 

Doelgroep

teams, afdelingen, organisaties, scholen, directies, …

 

Evaluatie

Meermaals per jaar


TaPas change facilitator


minimum vereiste

1 jaar TaPas coach/

 

TaPas facilitator

 

Opleiding

# opleidingsmomenten gedurende een jaar, life cases en individuele sessies + intervisie rondes.

 

Omschrijving

De change facilitator begeleidt ingrijpende veranderingsprocessen op executive niveau om het gewenste resultaat op een efficiënte en succesvolle manier te bereiken. Dit garandeert dat de organisatie tot een substantiële meerwaarde komt. Het facilitatieproces vertrekt daarbij vanuit het in kaart brengen van het verbindende DNA binnen het team van change leaders. Dit DNA is dé hefboom om het talentenpotentieel als versneller te kunnen inzetten in functie van de gewenste meerwaarde

Doelgroep

organisaties, executive teams, change teams, …

 

Evaluatie

Meermaals per jaar


De meerderheid van de organisaties die met TaPasCity samenwerken, kiest voor een combinatie waarbij hun medewerkers zowel individueel als in teamverband begeleid worden in hun talentontwikkeling waardoor de gewenste organisatiestrategie succesvoller gerealiseerd wordt.

Devenez notre connexion LinkedIn et restez informés

de toutes les nouvelles et les développements!