• "Everyone has talent - what is rare is the courage to follow the talent where it leads" - Amelia Earhart

 

 

Welkom in TaPasCity

Krijg inzicht in jouw talent en passie

Bij TaPasCity zijn we ervan overtuigd dat iedereen talent heeft waarmee men zich kan onderscheiden in de omgeving waarin men leeft, studeert en werkt. Ieder van ons heeft het recht om inzicht te krijgen in die onderscheidende talenten en de energie die daaraan gekoppeld is. Hierdoor kunnen we onze unieke waarde leren kennen en die op onze eigen persoonlijke manier leren inzetten.

 

TaPasCity en het Tapas profiel werden ontwikkeld vanuit het inzicht dat in de hedendaagse informatiemaatschappij, ontwikkelingen rond de Talenten en de Passie van werknemers en studenten een steeds grotere rol zullen spelen waarbij we voor elke leeftijdscategorie vanaf 10 jaar specifieke psychometrische instrumenten en begeleiding kunnen aanbieden. In een notendop? TaPasCity helpt jou om je talenten en passies te ontdekken, ongeacht leeftijd en objectief.

 

TAPASTM is een afkorting van TAlent en PASsie waarbij we de volgende definitie hanteren van deze begrippen:

Talent  is het unieke vermogen om de dingen sneller, beter en met minder inspanning te kunnen doen dan anderen.

Passie  is de energiebron die je talent in beweging houdt.

 

Het Tapas-gedachtegoed  houdt het geloof in dat elk individu beschikt over een unieke combinatie van talenten die hem of haar energie (passie) kunnen geven waarmee men zich kan onderscheiden binnen een organisatie. Hoe we kijken naar Tapas voor kinderen, jongeren en scholen lichten we toe op de pagina Tapas Education. Onze visie op Tapas voor alle andere organisaties verzamelden we onder de noemer Tapas Business.

 

Tapas-coach en practitioner Gina Peeters heeft het talent om haarfijn uit te leggen wat we doen en waar we voor staan:

 


 

 

Voor wie?

Wie komt in aanmerking voor onze dienstverlening en instrumentarium?

Professional

Werknemer en werkgever

Passie en talent in professionele context

 

Je wil jezelf beter leren kennen & je eigen energie beter managen. Je wil ontdekken welke professionele context je nodig hebt om je talenten passie beter in te zetten en te ontwikkelen.

 

Je wil als student beter begrijpen welke studiekeuze je kan maken, welke studierichting op jouw maat is geschreven en/of om kunnen gaan met de uitdagingen die je huidige studierichting heeft.

 

We gebruiken heel vaak de woorden “talent” en “passie”, maar waar ligt het verschil met competenties nu echt en hoe kan dat je in kaart brengen?

 

TaPasCity heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld die volledig wetenschappelijk onderbouwd is en die antwoord biedt op de volgende vragen:

·       Wie ben ik als persoon – welke waarden en normen zijn belangrijk voor mij ook als professional?

·       Wat zijn mijn talenten en in welke mate geven ze me (nog) energie?

·       Welk pallet aan Talenten & Passie heb ik? En hoeveel daarvan zet ik daadwerkelijk in?

·       Welke vaardigheden ondersteunen mijn talenten?

·       Welke voorwaarden heb ik nodig om mijn talenten succesvol te kunnen inzetten?

·       Heb ik het gevoel dat wat ik doe als professional aansluit bij wie ik als persoon wil zijn?

·       Is er een sterke verbinding tussen mij en de organisatie waarvoor ik werk? 

 

Op die manier brengen we een holistisch beeld in kaart voor het individu, het team en de organisatie.

 

Meer informatie over onze diensten en instrumentaria in professionele context vindt u op deze pagina.

 


Student

Lager en hoger onderwijs

STUDEREN MET PASSIE  EN TALENT

 

In ons onderwijs vertrekken we van wat kinderen en jongeren niet kunnen. Daarna brengen we in kaart wat ze niet hebben geleerd. We werken dus maar met de helft van onze kinderen en jongeren.

We willen talenten en passie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in kaart brengen om te kunnen vertrekken wat ze wel kunnen. We kiezen ervoor om die talenten en passies in een ontwikkelingsperspectief te zien. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om met hun sterktes in leerprocessen te experimenteren. Dat is waar we voor willen gaan, zowel in scholen als in een privécontext.

 

 

We brengen talenten in kaart door in eerste instantie kinderen en jongeren dat voor zichzelf te laten doen. Hun beeld van wat ze goed kunnen en graag doen, is het uitgangspunt om talenten en passie te ontwikkelen. We kiezen ervoor om dit niet op het niveau van kennisgebieden te doen (jij bent goed in rekenen), maar wel op het niveau van vaardigheden onderliggend aan alle kennisgebieden: vaardigheden verbonden aan probleemoplossend werken, sociale vaardigheden en vaardigheden om een resultaat te bereiken.

 

Daarnaast brengen we in kaart wat kinderen en jongeren doen als ze hun talenten niet kunnen inzetten. Dat kan veroorzaakt worden door de context of door te veel stress. Alle constructen die we meten zijn onderling combineerbaar, waardoor er een heel gericht beeld ontstaat van de talenten en passie op dat moment.

 

AAN DE SLAG MET JE EIGEN TAPAS 

 

Vertrekkend van een aantal tools om talent en passie in kaart te brengen, gaan we aan het werk met individuele begeleiding van leerlingen. Dat kan gaan van studiekeuze, over studiemethode tot een langer persoonlijk traject, al dan niet gekoppeld aan een specifieke behoefte, nood of beperking.

 

We werken samen met scholen om hun onderwijs meer talentgericht te maken. Daarvoor werken we met leerkrachten (lessen of projecten), met directies en leerlingenbegeleiders (schoolbeleid en evaluatiebeleid) of met leerlingen (voorbeeldprojecten). Daar waar nodig gaan we eerst met het leerkrachtenteam aan het werk om hun talenten en passies in kaart te brengen en zo te werken aan de versterking van het team.

 

Meer informatie over onze diensten en instrumentaria in de studiecontext vindt u op deze pagina.


organisatie

Business en Scholen

Talent en passie in je organisatie (Business en Scholen) en in teamverband  

 

Je wil zicht krijgen op de talenten en passie van je school of je organisatie - los van de individuele talenten van de medewerkers.

 

Je wil weten wat de talenten en passie van je teamleden zijn en begrijpen welke context ze nodig hebben om hun talenten te kunnen inzetten en ontwikkelen zodat ze als team kunnen groeien - zowel binnen onderwijs als in een business omgeving.

 

We maken de ware dynamiek van je organisatie zichtbaar om op die manier het retentiebeleid proactief te kunnen aanpakken, medewerkers te kunnen blijven boeien en verbinden. Op die manier hou je niet enkel je eigen organisatie fris en gezond maar blijf je ook alert om de concurrentie voor te blijven.

 

We zetten een onderscheidend Talent Development-programma op dat competentie- en gedragsoverschrijdend is – en écht het Talent & de Passie van medewerkers ruimte wil geven en inzetten.


 

 

Tapas klanten

Een kleine greep van klanten die samen met ons op zoek gingen naar talent en passie van hun werknemers en studenten.

 

 

Feedback en quotes van onze klanten kan u terugvinden op de pagina's Business en Education.

 


 

 

Contacteer ons

Wenst u meer informatie?

Heb je een vraag over één van onze opleidingen, tools of wenst u meer informatie over onze diensten? Aarzel dan niet om ons te contacteren via onderstaand contactformulier, wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug met een gepast antwoord.

 

*
*
*
*

 

 

Overige contactgegevens van onze organisatie staan onderaan deze pagina.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!