Business

 

 

WERKEN MET PASSIE EN TALENT

Voor professionals

ALLES OM ONS HEEN VERANDERT IN EEN RAZENDSNEL TEMPO

 

Meer en meer jobs, taken en processen worden overgenomen door machines, computers en robots. We willen alles steeds sneller bereiken, we willen meer resultaat behalen maar wel met steeds minder mensen en middelen. Hoe kunnen we in deze paradoxale situatie als mens nog overeind blijven? Hoe kunnen we het verschil blijven maken?

 

De enige manier om hierop een antwoord te bieden is door te mogen en kunnen werken vanuit onze passie en talenten. Dit mogelijk maken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als individu moeten we zelf inzetten op persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren. Als maatschappij moeten we ervoor zorgen dat we de juiste context creëren om mensen vanuit passie en talent te laten groeien.

 

Vanuit TaPasCity begeleiden we zowel het individu als de maatschappij om in te zetten op het ontwikkelen van hun passie en talent – zo maak je je organisatie of bedrijf niet enkel future proof maar ook TaPas proof. Door hierop in te zetten kan je als mens en als organisatie het verschil blijven maken.

 

 TaPascity begeleidt mensen in hun zoektocht  

 

We gebruiken heel vaak de woorden “talent” en “passie”, maar waar ligt het verschil met competenties nu echt en hoe kan dat je in kaart brengen? TaPasCity heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld die volledig wetenschappelijk onderbouwd is en die antwoord biedt op de volgende vragen:

 

· Wie ben ik als persoon – welke waarden en normen zijn belangrijk voor mij ook als professional?

· Wat zijn mijn talenten en in welke mate geven ze me (nog) energie?

· Welk pallet aan Talenten & Passie heb ik? En hoeveel daarvan zet ik daadwerkelijk in?

· Welke vaardigheden ondersteunen mijn talenten?

· Welke voorwaarden heb ik nodig om mijn talenten succesvol te kunnen inzetten?

· Heb ik het gevoel dat wat ik doe als professional aansluit bij wie ik als persoon wil zijn?

· Is er een sterke verbinding tussen mij en de organisatie waarvoor ik werk? 

 

Op die manier brengen we een holistisch beeld in kaart voor het individu, het team en de organisatie.

 

Vertrekkende vanuit het unieke vermogen
 

Vanuit TaPasCity begeleiden we je om jezelf en je organisatie future proof en TaPas proof te maken om competetief te kunnen blijven. Onze op maat gemaakte begeleidingstrajecten zijn er voor:

 

· jou als individu als je op een kruispunt in je carrière staat en keuzes wil maken vanuit talent en passie. Op die manier kom je (opnieuw) in contact met je eigen potetieel en sluiten je professionele keuzes beter aan bij wie je werkelijk bent.

· jou als teamleider die wil inzettten op het TaPas van elke afzonderlijke medewerker om zo je team optimaal in zijn kracht te zetten. Op die manier behaal je maximale resultaten met minimaal energieverlies.

· ​​​​​​​jou als leidinggevende/manager die voor een uitdagend veranderingsproces staat en proactief het aanwezige en nodige TaPas™ in kaart wil brengen. Op die manier creëer je een maximaal draagvlak en bouw je een garantie op succes in.

· ​​​​​​​jou als managementteam die de ware dynamiek van je organisatie zichtbaar wil maken om op die manier: het retentiebeleid proactief te kunnen aanpakken, medewerkers te kunnen blijven boeien en verbinden. Op die manier hou je niet enkel je eigen organisatie fris en gezond maar blijf je ook alert om de concurrentie voor te blijven.

· ​​​​​​​jouw organisatie als een concrete eerste stap in het opzetten en implementeren van een onderscheidend Talent Development-programma dat competentie- en gedragsoverschrijdend is – en écht het Talent & de Passie van medewerkers ruimte wil geven en inzetten.

 

Hieronder sommen we graag onze beschikbare psychometische instrumenten en begeleidingsprogramma's op voor leerlingen vanaf 10 jaar tot studenten in het hoger onderwijs. Deze instrumenten staan in meer uitgebreide vorm beschreven op onze "Tools" pagina.

 


Tapas for Professionals

Ons paradepaardje

Tapas for professionals creëert een overzicht van jou als professional

 

Tapas for Professionals is het enige wetenschappelijk onderbouwde instrument dat talent en de energie voor dat talent onafhankelijk van elkaar meet. Daardoor weet je niet alleen wat je goed kan, maar ook of het jou energie geeft of niet.

 

Tapas for Professionals brengt naast talent en energie ook stressmechanismen in beeld. Daardoor wordt de relatie tussen talent en functioneren onder stress zichtbaar. Het geeft een helder beeld van jouw huidige positie én over mogelijke volgende stappen in jouw professionele carrière. Naast een inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing is het framework van de test een afgeleide van een wetenschappelijke methodologie. Daardoor is de test meer dan een scan van het zelfbeeld.

 

Tal van organisaties kozen voor dit degelijk onderbouwde instrument en vervangen langzaamaan het klassieke competentiedenken door het denken en handelen vanuit energiegevende sterktes van hun medewerkers.

 

Vanuit de T4-P kunnen we zowel met individuen als met teams aan het werk. Op basis van de individuele profielen kan er ook een teamanalyse worden gemaakt. Zo ontstaat er een coherent kader dat zowel voor het aansturen van de verandering van individuen als van teams kan worden ingezet.

 

Meer informatie over dit instrument kan u vinden op deze pagina.


Tapas for Organisations

Talent in kaart van jouw organisatie

Focus op HET TALENT EN ENERGIE VAN JE organisatie

 

Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich kan onderscheiden in de buitenwereld.  We hebben het hier niet over getalenteerde medewerkers of de talenten van medewerkers binnen de organisatie maar wel over de sterktes van de organisatie zelf. Die kunnen net zo goed energie-gevend, dan wel energie-kostend zijn. Dat hangt af van hoe de organisatie wordt vorm gegeven. De sterktes zijn daarom belangrijk, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers van de organisatie.

 

Toch is het in de praktijk vaak lastig om deze talenten leidend te laten zijn. Waar voelt men de talenten van de organisatie? Wat betekenen die talenten voor het handelen in de organisatie, nu en in de toekomst? Hoe kan men voorkomen dat de organisatie haar eigen talenten ‘vergeet’ door de dagelijkse beslommeringen?  De praktijk laat zien dat veel organisaties afgedreven zijn van hun intrinsieke motivatie, hun talenten, en dus van hun volle potentieel.  Dit maakt het voor organisaties lastig om op een pro-actieve manier om te gaan met de complexiteit van de omgeving.

 

Meer informatie over dit instrument kan u vinden op deze pagina.


Tapas for Recruitment

Een unicum voor rekrutering

Maak de keuze voor de geschikte werknemer op wetenschappelijk onderbouwde wijze.

 

In een recruitment-proces enkel nog focussen op de vijver 'War fot talent' is niet voldoende gebleken. De nog heersende pandemie heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat de mate waarin iemand mét energie kan werken even doorslaggevend en dus onderscheidend is. Dit vraagt dan ook om een veel pro actievere aanpak in het recruitment proces met alle betrokken stakeholders. De Tapas4Recruitment (T4R) werd daarom ontwikkeld als adequaat antwoord op deze nood.

 

Vanuit een gefaciliteerd en gestructureerd methodologisch proces wordt samen met alle stakeholders nagedacht en bepaald welke talenten nodig zijn om behalve een optimale functie invulling te kunnen waarborgen opdat het ook op langere termijn een meerwaarde betekent voor de organisatie.

 

Vanuit dit gefaciliteerde proces ontstaat op een geautomatiseerde manier een zogenaamd 'Virtueel Talent profiel', een ijkpunt als het ware waarin alle stakeholders zich kunnen vinden.

 

In de uiteindelijke finale fase van het recruitment proces kan men zo op een zeer feitelijke en objectieve manier vaststellen of het Tapas-profiel van de kandidaat aansluit bij het vooraf bepaalde Virtuele Profiel. Daardoor is de Tapas4Recruitment én een versnellende factor en een veel sterkere voorspeller voor een juiste aanwerving.

 

Meer informatie over dit instrument kan u vinden op deze pagina.

 

 


Feedback van Tapas-believers

Een kleine selectie van feedback van mensen die ervaring hebben met onze Business-tools.

Philippe Pyrsen
HR Director, Johnson & Johnson
De Tapas vragenlijst helpt om ervoor te zorgen dat mensen gaan werken met een “twinkle in the eye”. Bijna letterlijk. En zo niet, geeft het op zijn minst een framework om de “twinkle” terug aan te wakkeren. Het enthousiasme en gedrevenheid van Marc geeft duidelijk weer dat hij gekozen heeft voor zijn persoonlijke TAPAS!

Glenn Van Dael
Vanuit CMAST bieden we een meerwaarde aan onze klanten door naast het meewerken aan nieuwe gezondheidsoplossingen ook sterk in te zetten op onze eigen professionals. Hierdoor is het heel belangrijk dat we de juiste talenten kunnen aantrekken en ontwikkelen binnen ons bedrijf, TaPasCity begeleidt ons in dit traject. Het linken van al onze medewerkers met die missie en hun eigen talenten en passie koppelen met doelstellingen is essentieel in ons succesverhaal.

Katrien Montebovi
Manager, Efeso Consulting
Zelfkennis is het begin van wijsheid – en van sterk leiderschap. Om hierin verder te kunnen groeien was ik op zoek naar een wetenschappelijk gefundeerde aanpak, die mensen helder en zonder oordeel zicht geeft op “weten wie je bent”. Tapas zorgt voor een gemeenschappelijke taal onder mensen op een zeer respectvolle manier, en laat jezelf of je team de ruimte een zeer concreet gesprek te hebben over sterktes en zwaktes waardoor de acties vanzelf komen bovendrijven. Niet twijfelen, doen!

Stefan Kennis
Head of Data & Analytics, Brussels Airport
We hadden onlangs een 2-daagse offsite gefaciliteerd door TaPasCity: 1 dag omtrent Insights en 1 dag omtrent onze team strategie. Marc Debisschop is een geweldige coach, die ongelooflijk sterk is om in no-time ieders persoonlijkheid en de team dynamiek te doorgronden, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Ook zijn methodiek om onze strategie strak en concreet te maken was verbluffend. Daarnaast is ook het gemak en de snelheid van respons omtrent alles wat organisatie en administratie betreft me ongelooflijk bevallen. Bedankt voor deze zeer vruchtbare 2-daagse.

Jurgen Stevens
HR Director, BruTextiles
Voor mezelf is de Tapas accreditatie een waardevolle basis om straks ondersteuning te bieden bij de uitrol van het Human Resources Strategisch Plan. Aangezien thema’s als kwaliteitsvol recruteren, talent management, retention,… fundamenteel zullen zijn voor de groei van organisaties, ben ikzelf meer en meer overtuigd van de meerwaarde van het Tapas gedachtengoed. Het Tapas-profiel is een fantastisch instrument om zaken te objectiveren, te bevragen, het denkproces bij de coachee op gang te brengen en samen te zoeken naar een optimalere werkomgeving.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!