Tapas for Students

T4S.jpg

Tapas for Students

Wat?

Tapas for Students (T4S) is een oplossing voor enerzijds de individuele leerling/student anderzijds voor leerkrachten/docenten.
T4-S is een meetinstrument om talenten en passies van leerlingen en studenten in beeld te brengen. Doelgroepen zijn leerlingen van de derde graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs.

Hoe?

Leerlingen en studenten krijgen een overzicht van hun talenten gekoppeld aan het besef of die talenten hen energie geven of energie kosten. Dit wordt gelinkt aan een aantal vaardigheden waarmee ze hun talenten sneller en beter kunnen inzetten. Het totale beeld van hun talenten en passies wordt dus bepaald op verschillende niveaus, waardoor er een bijzonder fijnzinnig beeld ontstaat.
Tot slot werpt T4S ook een blik op de studiegebieden waarin de jongeren hun talent en hun (toekomstig) potentieel kunnen ontplooien.

Leerlingen & studenten

Voor leerlingen en studenten is T4S dus niet alleen een hulp bij het oriënteren naar een studierichting, maar het geeft hen daarnaast ook de kans om hun optimale studiestrategieën, rollen in groepswerk en keuzes voor een studierichting beter te begrijpen. Zo kunnen ze veel meer zelf gaan bepalen welke keuzes ze maken en zien ze de ‘risicovolle momenten’ (valkuilen) in hun traject beter aankomen.
T4S kan beschouwd worden als een tool om leerlingen en studenten in beweging te zetten om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen en zo hun eigen koers te bepalen door de keuzes die ze maken. En dit alles op basis van hun eigen sterktes en hun eigen unieke vaardigheden.

Leerkrachten en docenten

Voor leerkrachten en docenten biedt T4S de kans hun visie op talenten uit te breiden en te vertalen naar onderwijsprocessen, gebaseerd op de sterktes van de jongeren zelf. T4S gaat daarin veel verder dan wat er tot nog toe op de markt is: wat is het belang om de talenten van leerlingen en studenten te kennen en hoe kan je als leerkracht of docent hierop inspelen? Hoe pas je de lesmethoden aan opdat talent en passie zich op een gestructureerde manier kunnen ontplooien? Hoe kunnen opdrachten geformuleerd worden zodat leerlingen en studenten gemotiveerd worden om hun talenten en passies in te zetten? Hoe kan je dit vertalen naar het beleid van een secundaire school, een hogeschool of universiteit?
De Crewmembers die leren werken met T4S kunnen leerkrachten en docenten begeleiden in het zoeken naar de antwoorden op deze vragen.

GETUIGENIS

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!