Tapas for Kids

T4K.jpg

Tapas for Kids

Een kind speelt graag. Vaak kan het uren aan een stuk spelen met steeds hetzelfde, of steeds op zoek gaan naar ander speelgoed. Spelen is wat het kind graag en veel doet en waar het veel energie voor heeft.

Voor talent en passie is dat net hetzelfde.
Als kinderen de mogelijkheid krijgen om verschillende rollen te spelen, te ontdekken wat ze graag doen en te kijken wat ze daarmee kunnen, dan 'spelen' ze eigenlijk met hun talenten.

Met Tapas for Kids (T4K) willen we kinderen tussen 10 en 14 jaar hun blik laten richten op hun passies en talenten. Niet om ze daarop vast te pinnen, wel om hen in hun ontwikkeling de kans te geven om een beter zicht te krijgen op zichzelf. Hier is Tapas for Kids de eerste, noodzakelijke stap: hoe kijk ik naar mezelf? Welke rollen vind ik voor mezelf belangrijk? Wat drijft mij, wat versnelt mijn spelen en werken? Waarop ben ik gericht?

Het unieke aan Tapas for Kids is dat deze ontdekkingstocht onafhankelijk van hun schoolprestaties gebeurt. We willen een wereld openen, die voor hen aanvoelt als avonturieren en ontdekken. Daarvoor gaan ze spelen met concepten waarmee hun zelfbeeld sterker in kaart kan worden gebracht. Kern-ingrediënten van de ontdekkingstocht zijn dat kinderen zelf het stuur in handen nemen, dat ze daarin leren samenwerken met anderen, maar ook durven kiezen om alleen te werken. Dat ze hun eigen groei zien evolueren en dit zelf kunnen bijhouden, dat ze op basis daarvan in interactie kunnen gaan met de leerkracht.

Het geheel is perfect in te passen in alle lessen. Hierin wil TaPasCityTM de leerkrachten ook begeleiden zodat zij niet enkel meer inzicht krijgen in de talenten en passies van hun leerlingen, maar dat ze ook de nodige handvatten krijgen om deze talenten en passies mee te ontplooien tijdens hun lessen en activiteiten.

Daarnaast kan elke leerkracht ook voor zichzelf -via Tapas for Professionals- de eigen talenten en passies in kaart brengen en zo gemakkelijker samenwerken met collega’s en directie.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!