Tapas for Recruitment

T4R-tool.jpg

Tapas for Recruitment

In een recruitment-proces enkel nog focussen op de vijver 'War for talent' is niet voldoende gebleken. De nog heersende pandemie heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat de mate waarin iemand mét energie kan werken even doorslaggevend en dus onderscheidend is. Dit vraagt dan ook om een veel pro actievere aanpak in het recruitment-proces met alle betrokken stakeholders. De Tapas4Recruitment (T4R) werd daarom ontwikkeld als adequaat antwoord op deze nood.

Vanuit een gefaciliteerd en gestructureerd methodologisch proces wordt samen met alle stakeholders nagedacht en bepaald welke talenten nodig zijn om behalve een optimale functie invulling te kunnen waarborgen opdat het ook op langere termijn een meerwaarde betekent voor de organisatie.

Vanuit dit gefaciliteerde proces ontstaat op een geautomatiseerde manier een zogenaamd 'Virtueel Talent profiel', een ijkpunt als het ware waarin alle stakeholders zich kunnen vinden.

In de uiteindelijke finale fase van het recruitment proces kan men zo op een zeer feitelijke en objectieve manier vaststellen of het Tapas-profiel van de kandidaat aansluit bij het vooraf bepaalde Virtuele Profiel. Daardoor is de Tapas4Recruitment én een versnellende factor én een veel sterkere voorspeller voor een juiste aanwerving.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!