Tapas for Organisations

T4O.jpg

Tapas for Organisations

Waarom talenten en hun energie meten en voelbaar maken op elk niveau van je organisatie?

Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich kan onderscheiden in de buitenwereld.  We hebben het hier echter niet over getalenteerde medewerkers of de talenten van medewerkers binnen de organisatie, wel over de talenten van de organisatie zélf.  Die geven ook energie, zeker wanneer de juiste setting wordt gecreëerd.  Ze zijn daarom goed voor zowel de organisatie als voor de mensen die samen de organisatie vormen.

Voor wie is de T4O bedoeld?

Toch is het in de praktijk vaak lastig om deze talenten leidend te laten zijn. Want waar voelt men de talenten van de organisatie? Wat betekenen die talenten voor het handelen in de organisatie, nu en in de toekomst? En hoe kan men voorkomen dat de organisatie haar eigen talenten ‘vergeet’ door de dagelijkse beslommeringen?  De praktijk laat zien dat veel organisaties afgedreven zijn van hun intriensieke motivatie, hun talenten, en dus van hun volle potentieel.  Dit maakt het voor organisaties lastig om op een pro-actieve manier om te gaan met de complexiteit van de omgeving.

Hoe onderscheidt de T4O zich?

De T4O (Tapas for Organisations) biedt je concrete aanknopingspunten om op een integrale, diepgravende manier naar de aanwezige organisatie-talenten en -energie te kijken en je organisatie een scherpe spiegel voor te schotelen, als vertrekbasis of kritisch tussenpunt in een change traject.  Maar ook om patronen in je organisatie te ontdekken en te benoemen die op dit moment haar identiteit zijn gaan vormen.  En elke spiegel is overigens uniek.  Zo houdt het uitvoeren van het organisatietalentonderzoek T4O telkens ‘maatwerk’ in voor jou als change manager, organisatiecoach, consultant, manager, leidinggevende, bestuurder … .  Om van daaruit change interventies uit te werken die de organisatie terug of verder in haar kracht kunnen zetten, en al haar potentieel nu en in de toekomst aan te kunnen boren.

Wat doet de T4O?

De T4O begint met een online-component, die wordt voorgelegd aan een 4 à 7-tal te kiezen keyplayers in de organisatie.  Op basis van hun input wordt een schriftelijke maatwerkanalyse uitgevoerd door geaccrediteerde organisatiecoaches en change designers van TaPasCity.  En het is precies deze analyse die het uniek onderscheidende is ten opzichte van andere instrumenten: het is namelijk geen “druk op de knop” van waaruit een standaardrapportage uitrolt.  Zij is bovendien zeer holistisch van aard, waarbij vooral “tussen de lijnen” wordt geanalyseerd.  De inzichten die je daardoor krijgt over je organisatie zijn telkens verfrissend, onverwacht, uitdagend.  De T4O is daarom ook een belangrijke, vaak onontkoombare hefboom om een changetraject in gang te zetten, en op de juiste manier vorm te geven. Of op zijn minst hierover een fundamentele dialoog met elkaar binnen de organisatie aan te gaan.


Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!