Why

studeren met passie  en talent

 

In ons onderwijs vertrekken we van wat kinderen en jongeren niet kunnen. Daarna brengen we in kaart wat ze niet hebben geleerd. We werken dus maar met de helft van onze kinderen en jongeren.

We willen talenten en passie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in kaart brengen om te kunnen vertrekken wat ze wel kunnen. We kiezen ervoor om die talenten en passies in een ontwikkelingsperspectief te zien. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om met hun sterktes in leerprocessen te experimenteren. Dat is waar we voor willen gaan, zowel in scholen als in een privécontext.


how

hoe ontdek je je talent en passie?  

 

We brengen talenten in kaart door in eerste instantie kinderen en jongeren dat voor zichzelf te laten doen. Hun beeld van wat ze goed kunnen en graag doen, is het uitgangspunt om talenten en passie te ontwikkelen. We kiezen ervoor om dit niet op het niveau van kennisgebieden te doen (jij bent goed in rekenen), maar wel op het niveau van vaardigheden onderliggend aan alle kennisgebieden: vaardigheden verbonden aan probleemoplossend werken, sociale vaardigheden en vaardigheden om een resultaat te bereiken. Daarnaast brengen we in kaart wat kinderen en jongeren doen als ze hun talenten niet kunnen inzetten. Dat kan veroorzaakt worden door de context of door te veel stress. Alle constructen die we meten zijn onderling combineerbaar, waardoor er een heel gericht beeld ontstaat van de talenten en passie op dat moment.


what

aan de slag met je eigen tapas 

 

Vertrekkend van een aantal tools om talent en passie in kaart te brengen, gaan we aan het werk met individuele begeleiding van leerlingen. Dat kan gaan van studiekeuze, over studiemethode tot een langer persoonlijk traject, al dan niet gekoppeld aan een specifieke behoefte, nood of beperking.

We werken samen met scholen om hun onderwijs meer talentgericht te maken. Daarvoor werken we met leerkrachten (lessen of projecten), met directies en leerlingenbegeleiders (schoolbeleid en evaluatiebeleid) of met leerlingen (voorbeeldprojecten). Daar waar nodig gaan we eerst met het leerkrachtenteam aan het werk om hun talenten en passies in kaart te brengen en zo te werken aan de versterking van het team.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!