Ervaringen klanten TaPasCity Nederland

Ervaringen

van klanten en coachees

Veteraneninstituut Doorn, November 2021

 

Via mijn zorg coördinator ben ik attent gemaakt op de mogelijkheid een 3 daagse training te volgen bij Tapas. Het zou mogelijk kunnen helpen om meer inzicht te krijgen om de stappen bij re-integratie te maken. Altijd interessant was mijn eerste reactie, ik ga er naartoe.

 

Goede keuze als locatie, het veteraneninstituut in Doorn, dan zie je gelijk de veranderingen van de organisatie. Na de ingang voor de trap links, bij de koffie rechtsaf, dan de kamer links, een stem roept : jij moet Evert zijn..

 

Alan Bakx is de naam, veteraan, ervaringsdeskundige en trainer, ga rustig zitten, we gaan zo beginnen. Enthousiast, toegankelijk, en met humor loodst Alan ons door het 3 daagse programma, waarbij het beperkte aantal deelnemers, hem de mogelijkheid geeft om ons steeds beter te leren kennen, en daardoor op een persoonlijke manier, betrokkenheid ontstaat.

 

Met name het herkennen van de persoonlijke eigenschappen, het waarom en het gevolg ervan zijn belangrijke begrippen. Welke Drivers zijn van toepassing, wat zet jou in je goede Energie, hoe herken je de eigen Passie ? Het informatiebord laat diagrammen zien, in cirkels, met kleur en soorten van bewustzijn, dat is de reden van waarom. We beginnen te begrijpen dat geweest is niet zal zijn, als we onszelf niet meer ontlopen…

 

Alan bezit de gave om aan te voelen als het tijd voor koffie is, en laat de woorden even rusten,  voor een ieder even tijd, de vraag waar gaan we zelf naartoe, is dat ook wat we willen, zelfs tijdens de (goede) lunch kan hij ontspannen doorgaan, je merkt, hij doet zijn eigen Tapas leven, stap voor stap komen we verder, nu wacht nog het toepassen in de praktijk !

 

3 dagen voor jezelf, met medeveteranen, herkenning van verwachting. Weten we nu genoeg ? We hebben alles op papier te lezen, alleen Alan mis ik al……

 

Vriendelijke groet, Evert de Olde.


"Harold, jij doet toch iets met inzichten krijgen?" Mooi voorbeeld van iets gehoord hebben -maar wat ook al weer?- en een hulpvraag. Hulpvraag is in dit geval belangrijker dus zaak om eerst het wat en waarom te achterhalen, alvorens in te zoomen op wat ik hier in kan betekenen.

 

Bijna een klassiek voorbeeld. Dame (want daar praten we in dit geval over) in kwestie worstelde met de vraag "en nu?" Na jaren met plezier haar functie te hebben uitgeoefend, was de passie langzaam verdwenen. Routine nam de overhand en het doembeeld dat zij over 5 jaar nog steeds in dezelfde situatie zou verkeren werd steeds benauwender. Maar hoe dit te doorbreken? Tijd om inzicht te krijgen, waarbij Tapas for Professionals als hulpmiddel werd ingezet...

 

Twee weken later stond de eerste terugkoppeling gepland. En wat een terugkoppeling! Het blijft wonderlijk om te zien wat het invullen van een online vragenlijst aan inzichten verschaft aan degene die de vragen heeft beantwoord. Inzichten die, heimelijk, al bekend zijn, maar die nu, zonder oordeel, zwart op wit staan. Confronterend, herkenbaar, bevestigend, beangstigend, emotioneel; een fantastische basis om de vervolgstappen te nemen op basis van de eigen talenten en passie.

 

Nu, een kleine drie maanden na de eerste vraag, heeft de dame in kwestie de eerste concrete stappen gezet om, vanuit haar talenten en passie, invulling te geven aan een toekomst die ook over 5 jaar niet als benauwend wordt ervaren maar als bevrijdend!


  • Tapas bij 's Heeren Loo
  •  

De zorg staat de laatste tijd steeds meer onder druk. Personeelstekort, hoog verzuim -en burn-out percentage en personeel dat vertrekt.  En áls je dan als jonge, afgestudeerde professional aan het werk gaat, krijg je vaak te maken met uitgebluste medewerkers en teams die niet (meer) samenwerken.

 

In co-creatie met een van de managers van s‘ Heeren Loo ('s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland) heeft TapasCity Nederland een verandertraject mogen faciliteren. ’s Heeren Loo regio Zeeland staat voor ingrijpende veranderingen. Van losse locaties door de gehele provincie, naar 3 grote, nieuwbouwlocaties.

 

Wat is ons waarom en wat vraagt dit van ons aan (gedrags)-verandering? Wat willen we bereiken als team? De vlag die zij ‘geplant’ hadden als doel wat ze als team willen bereiken was: ‘Eind 2021 heeft het team plezier in het werk en is trots op hun werk. Medewerkers werken goed samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Medewerkers zijn hierdoor gemotiveerd, wat resulteert in dat cliënten het goed hebben.’

 

We zijn gestart met workshops over inzicht in jezelf. Hoe geef ik energie aan dit team? Wat kost mij energie en hoe kan ik hier zelf grip op houden. Dit door het inzetten van de Tapas 2minutesscan en Drivertest. Om vervolgens te kijken wat dit betekent voor de samenwerking in ons team (Tapas teamwiel) en de veranderingen die van ons gevraagd worden in het werk. Om vanuit energie veranderingen aan te kunnen gaan, zul je eerst bewust moeten zijn wat verandering met jezelf doet. Prachtig te ervaren hoe kwetsbaarheid doet groeien. Hoe inzicht in jezelf en de ander bouwt aan vertrouwen. En vertrouwen de basis is voor effectief samenwerken.

 

Samen hebben we gedragsindicatoren opgesteld die volgens het team bijdragen aan het door hen gewenste resultaat. Men ging weer werken aan dit vertrouwen, Stapje voor stapje werd gewerkt aan (zelf)vertrouwen. Zo ontstond er langzaam weer wat draagkracht en draagvlak voor deze noodzakelijke verandering. Werden de schouders er weer onder gezet en nam ieder teamlid weer zijn verantwoordelijkheid. Het leverde pittige, mooie discussies op.

 

Medewerkers die in energie werken, zorgen voor tevreden cliënten! Met Talent, Passie, Trots en plezier weer samen de locatie runnen. Zodat de cliënten zich nog meer gezien en gehoord voelen.

 

Met dank aan 's Heeren Loo om te investeren in het welzijn van hun medewerkers en het vertrouwen in TaPasCity.

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!