Tapas crew

janvangestel.png

Jan Van Gestel, Ph.D. A happy person is an energized person

Gecertificeerd voor Tapas for Professionals en Tapas for Students

Als erkend onderzoeker in de sociologie aan de Universiteit van Antwerpen gaat dr. Jan Van Gestels interesse vooral uit naar de relatie en ontwikkelingen tussen de mens en zijn omgeving. Er is voor hem geen absolute homo clausus. De mens en zijn omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan Van Gestel verwerft samen met de coachee een accuraat inzicht in zijn/haar persoonlijke kenmerken en sociale omgeving door gebruik te maken van een persoonlijke benaderingswijze waarbij de inherente kenmerken en talenten van het individu centraal staan.

Als auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in zowel sociologische en psychologische theorievorming, alsook over de vrije tijd en sport is Jan Van Gestel uitstekend geplaatst om begeleiding te bieden in een brede waaier van contexten. Als lid van de Expertencommissie Risicovechtsporten van de Vlaamse Overheid en directeur van een Vlaamse sportfederatie wordt van hem een grondige kennis over psychische en lichamelijke integriteit, en over kleinschalige organisaties verwacht.

Hij hanteert een concrete analysestijl op het individuele niveau waarbij hij op centripetale wijze op zoek gaat naar de noden en wensen van de coachee, om van daaruit oplossingen aan te reiken.

Specialisaties:

- Persoonlijke begeleiding en consultancy.

- Bijzondere aandacht voor sport, studie, kunst en vrije tijd.

- Routinisering en deroutinisering.

- Analytische sociologie and psychologie.

Contact

Gecertificeerd voor Tapas for Professionals en Tapas for Students
*
*
*
  • jan@neoscope.be

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!