Tapas crew

CT-2.jpg

An Mortelmans If you discover your talents, it's like you have wings

Gecertificeerd voor Tapas for Professionals

Als organisatiecoach- loopbaancoach- changefacilitator werk ik met hoger management, leidinggevenden, medewerkers en particulieren rond:
talentmanagement, teamontwikkeling, cultuurverandering, leiderschap, besluitvorming, waarden en vertrouwen in organisaties.

Werkwijze:

· Er is eerst een verkennend gesprek om de beginvraag te exploreren (vraagverkenning)

· Vervolgens wordt het beoogde resultaat vastgelegd (effectbepaling)

· In functie van het beoogde resultaat, wordt er een ontwikkelweg uitgerold. Dit kan een combinatie van methodieken inhouden: coaching, peerlearning stimuleren, training, procesbegeleiding, veranderingsmanagement,…

· Ik werk steeds vanuit een waarderende benadering (Appreciative Inquiry) en laat me in mijn aanpak leiden door inzichten uit het systeemdenken, solution focused therapy, Rationeel Emotieve Therapie (RET), socratische gesprekstechniek, Large Scale Interventions.

Mogelijke vragen:

· We willen dat onze organisatiewaarden niet alleen ‘window-dressing’ zijn, maar ook oriëntatiepunten voor onze hele bedrijfsvoering. Hoe pakken we dat aan?

Ik loop vast in mijn loopbaan. ‘Is dit alles’? Ben ik wel met de juiste dingen bezig? Is wat ik goed kan ook wat ik graag doe? Wat geeft me energie?

· Ik wil als leidinggevende mijn team beter op elkaar afstemmen. Ik wil hierbij rekening houden met ieders talenten en met ieders stimulerende en belemmerende gedragspatronen. Hoe pak ik dit aan? Welke methodieken kan ik hierbij inzetten? Wat zijn mijn eigen valkuilen?

· We willen werk maken van een manier van leiderschap dat zelfsturing van mensen stimuleert en hen uitdaagt hun talenten optimaal in te zetten? Hoe pakken we dit aan? Welke instrumenten zijn beschikbaar?

· Ik vraag me af of ik wel in de juiste rol zit als leidinggevende. Is leidinggeven wel iets voor mij? Hoe houd ik de balans tussen leidinggeven en mijn eigen expertise benutten?

· Altijd als ik met die collega moet samenwerken loopt het mank. Wat speelt hier? Hoe kan ik dit constructief aanpakken? Hoe kunnen we elkaars sterktes benutten en niet in de ergernissen blijven hangen?

· … of elke andere vraag die zich afspeelt op het snijpunt individu, team, organisatie kan me verleiden om het beste van mezelf te geven. Laat maar van je horen!

Contact

Gecertificeerd voor Tapas for Professionals
*
*
*
  • Mechelen
  • 0498/52.55.51
  • an@tapascity.com

Wordt onze LinkedIn connectie en blijf op de hoogte

van alle nieuwtjes en ontwikkelingen!